MAGYAR NEMZET 1995. október 12. csütörtök

Üresen áll a soproni gyermekszanatórium

MIT ÉR GYERMEKEINK EGÉSZSÉGE?

 

Az egészségügy reformja idő- és pénzigényes folyamat. Ha ezt figyelmen kívül hagyják, úgy az eredmény: kapkodás és csőd. Erre szomorú példa a soproni gyermekszanatórium története.

A háború után a soproni Gruber Szálló elég rossz állapotban volt. Dr. Nagy László, a soproni Állami Szanatórium akkori igazgatója javasolta, hogy a romos ingatlant alakítsák át gyermekszanatóriummá. Az intézmény 1963-ban kezdte meg működését száz ággyal, az ország egyetlen gyermekszanatóriumaként.

A szívműtéten átesett gyermekek utókezelésén kívül itt gyógyították az akkoriban igen elterjedt ún. reumás láz szívszövődményeit is. Az antibiotikumok általánossá válásával ez a szörnyű kór örvendetesen visszaszorult, ezért idetelepítették az asztmás gyermekek kezelését is. Így azonban a szanatórium kihasználtsága csak a nyári idényben közelítette meg az optimális nyolcvan-nyolcvanöt százalékot. Nemrég emiatt leadtak a száz ágyból húszat.

Bokros miniszter hirtelen ránk szakadt pénzügyi terrorja következtében az idén az épület bezárásáról döntöttek. A nyolcvan ágy helyett mindössze húszágyas gyermekrészleget nyitottak a közeli állami (felnőtt)szanatóriumban. A gyermekszanatórium• épülete jelenleg üresen áll, további sorsáról az értékbecslés után a tárca és a kormány dönt.

Mit ér egy olyan épület, amelyet különleges rendeltetésre terveztek, építettek, rendeztek be, és e szerint működtetik évtizedekig, folyamatosan korszerűsítve azt? Mit ér egy egyedülállóan specializálódott gyógyítói-ápolói-tanári-műszaki kollektíva, amely igen magas színvonalon, közmegelégedésre dolgozik? Mit ér annak a több ezer embernek az egészsége, akik a soproni gyermekszanatórium kezelésének köszönhetik azt, hogy ma teljes értékű életet élhetnek – vagy ha így érthetőbb: potenciális eltartottakból adófizető polgárokká válhattak? Egyáltalán, mit ér gyermekeink, a jövő generációk egészsége?

Ésszerű lett volna a kiváló adottságú soproni gyermekszanatóriumba további, jelenleg rosszabb körülmények között (például kórházi osztályként) működő gyermekutókezelőt telepíteni. Az ilyen módon felerősített intézmény a továbbiakban gazdaságos működésre lett volna képes. Vagy: a gyermekutókezelő áttelepítésével egyidejűleg az épületbe egy olyan gyógyítórészleget költöztetnének, amely így jobb körülmények közé kerül, és itt gazdaságosabban képes működni.

Ehelyett a kapkodó irracionalitás uralkodik: sebtében kiürítették az épületet, de sem a gyermekszanatóriumi funkció elégséges pótlásáról, sem az épület megnyugtató sorsáról nem gondoskodtak. Amíg a főnökség töpreng, az épület üresen áll majd, hónapokig akár, és éppen télvíz idején. Tán csak nem azért, hogy az előrelátható állagromlás miatt olcsóbban lehessen privatizálni?

Ésszerű lenne, ha az egészségügy azoktól a több mint százéves roskatag épületeitől igyekezne szabadulni, amelyek teljes felújításra szorulnak, ráadásul bennük a gyógyítómunka amúgy is ellehetetlenült környezetük nagymértékű por-, zaj- és vibrációs szennyezettsége miatt. Azonban itt is ésszerűtlenség uralkodik, mert az ingatlanelvonással fenyegetett kórházak, szanatóriumok nagyrészt nemhogy jó, de kiváló adottságú ingatlanokban működnek, sőt, feltűnő többségük kiemelt zöldövezetben (Buda, Mátra, Sopron). Mintha nem is reform, hanem a legsötétebb teleküzérkedés folyna.

A cél az egészségügyben egyszerre tapasztalható pénzhiány és pazarlás felszámolása lenne. Ehelyett minden eddiginél húsbavágóbb a pénzszűke, és botrányosan nyílt a pazarlás.

A kórházpusztítási tervezet egyébként kísértetiesen hasonlít a MÁV ún. „racionalizálási” programjához, amelyet a Mercer tanácsadó cég készített a Világbank sugalmazására. Eszerint a MÁV vonalhálózatának felét fel kellett volna számolni. A vasút dolgozói azonban kiálltak érdekeik, egyben az ország érdekei mellett, és sikerült kivédeniük ezt a szörnyűséget.

Úgy látszik, az egészségügyben is hasonló, határozott kiállásra lesz szükség? Végül is a kormány és a parlament a magyar választóktól vagy a világbankároktól kapta-e a mandátumát? Ideje volna eldönteni.

 

Kassai István

Budapest