MAGYAR DEMOKRATA 1998. április 14. (1998/14) 60-61. oldal

Pénznyelő metró

 

Túl sok a sötétség a negyedik metróvonal körül. Mondják, hogy a tervezők kispórolták belőle a polgári védelmi, sőt a balesetvédelrni berendezéseket Hogy a metrót más nyomvonalon sokkal olcsóbban lehetne megépíteni. Hogy a villamosvonalak felújításával és a MÁV bevonásával a metró árának töredékéből az egész város közlekedését fel lehetne javítani. Hogy az új metróvonal a centralizációt erősíti, a Belváros fenntartási költségeit képtelen mértékben megnöveli a vidék kárára stb. De van még egy fontosabb szempont, amely a sajtóvita során nem került szóba.

A nyolcvanas évek eleje óta kb. 1,7 millió munkahely szűnt meg, s alig 700 ezer új munkahely keletkezett – hatalmas a munkanélküliség. Ha ez a tömeg munkához jutna, egyszerre megszűnne a – szerintem tudatosan gerjesztett – válság a közszolgálati szférában. Szerintem minden (pénzügyi, gazdasági) döntést elsősorban abból a szempontból kellene megvizsgálni, hogy általa lehet-e munkahelyeket teremteni, és mennyire hatékonyan. A gazdaság jövedelemtermelő képessége s az ország verseny: képessége ugyanis csak így növelhető. Mit jelentene az új metró ebből a szempontból?

Körültekintő szervezés esetén egy új munkahely létesítésének költsége kb. egymillió forint Az új metrószakasz bekerülési költsége kétszázmilliárd forint. Ebből 120-200 ezer új, tartós munkahelyet lehetne teremteni. A becslés helytállóságát igazolja a közmunkaprogram. A folyamatban lévő, kormányrendelettel is, megerősített program keretében az önkormányzatok pályázataik alapján pénzt kapnak, amelyből ideiglenes, általában négy-hét hónapig tartó munkalehetőséget tudnak biztosítani. 1997-ben csak négymilliárd forint áll rendelkezésre, de ebből is előreláthatólag húsz-huszonkétezer embernek lehet ideiglenes munkahelyet teremteni. Mivel tíz-húsz százalékuk véglegessé válik, kg- alább kétezer ember -foglalkoztatása tartós lesz.

A metró költségvetése ötvenszerese a közmunkaprograménak. A metrószakasz árából tehát kb. egymillió embernek lehetne ideiglenes munkahelyet biztosítani, s-ebből legalább százezren, de inkább többen számíthatnának tartós foglalkoztatásra. Ehhez képest az építkezéstől hatezer-nyolcszáz új munkahely létesülését várják, de ennek is csak kb. 20%-a maradna tartós. Az új metró tehát legalább harmincszor kevesebb munkahelyet teremt, mint ami elvárható.

A politikusokat tehát csapdába ejtették. Ez a metróépítkezés egy abszurdum – munkaügyi szempontból is. Minden ráfordított fillér kidobott pénz. Dél-Buda tömegközlekedési gondjait költségkímélőbb módon kell és lehet megoldani!

 
Kassai István Budapest