Rövidített cikk: MAGYAR NEMZET 1996. június 16.

Teljes szöveg: NYÍLT LAPOK 1998/4 3. oldal

Ugyanennek változatlan utánközlése: LÉLEGZET 1998/7-8

 

MAGYAR NEMZET 1996. június 16. 17.  oldal

Templomot

 

A főváros XII. kerületében, az Apor Vilmos téren egy újabb nemkívánatos építkezés lehetősége fenyeget.

A tények. A felső-krisztinavárosi egyházkerület még a háború előtt templomépítésbe kezdett, de a „felszabadulás” utáni politikai helyzet változása megakadályozta a már félig kész templom befejezését. A közös, egyházi és fővárosi tulajdonú telken évekig szolgáltatóház, a privatizáció után a hírhedtté vált Hully-Gully diszkó működött.

A diszkó tönkrement, a telket most el akarják adni. A katolikus egyházat elővételi jog illeti meg. Az ingatlant azonban az egyháznak is piaci áron kínálják. A hívek gyűjtéséből eddig a vételárnak mindössze egyhatoda gyűlt össze. Ezért fenyeget a veszély, hogy a telket olyan üzletember veszi meg, aki ott szállodát és szórakoztatócentrumot építene.

Rajtunk is múlik – nem kevésbé az önkormányzatokon –, hogy a kerület polgárai óhajának megfelelően az ingatlan az eredeti célt szolgálja.

 

Kassai István

Budapest

 

NYÍLT LAPOK 1998/4 3. oldal

LÉLEGZET 1998/7-8 25. oldal

Lesz-e templom a diszkó helyén?

 

A főváros XII. kerületében, az Apor Vilmos téren az elhíresült MOM-telki beépítéssel egyidejűleg újabb nemkívánatos építkezés lehetősége fenyeget.

A Felső-Krisztinavárosi Egyházkerület még a háború előtt templomépítésbe kezdett. A háború, az azt követő gazdasági válság, majd a politikai helyzet változása megakadályozta a már félig kész templom befejezését. A közös, egyházi és fővárosi tulajdonú telken a templomból szolgáltatóház lett, majd a rendszerváltáskor az objektumot privatizálták. Legutóbb a templom alapjain diszkó működött, amely Hully-Gully néven vált hírhedtté.

A diszkó tönkrement, tulajdonosa el akarja adni. Mivel a diszkó olyan telekrészre is túlépítkezett, amely egyházi tulajdonban van, a Magyar Katolikus Egyházat elővételi jog illeti meg. A kerület legfrekventáltabb részén levő telket azonban az egyháznak is piaci áron kínálják. A hívek gyűjtéséből eddig a vételárnak mindössze egyhatod gyűlt össze. Ezért fenyeget a veszély, hogy a telket olyan üzletember veszi meg, aki ott szállodát és szórakoztatócentrumot építene. Úgy a helyzet még rosszabb lenne, mint a működő Hully-Gully idején volt.

Ez a műintézet – amelyet beavatottak „hulla-gúlának" is hívtak – bezárása előtt ukrán „üzletemberek” törzshelye volt, és a környéken elkövetett számos bűncselekménnyel volt kapcsolatba hozható. A XII. kerület polgári jellegét ajánlatos megőrizni. Szállodákra, szórakoztatóközpontokra itt nincs semmi szükség. Annál is inkább, mivel– sajnálatos módon – a MOM-telken épülő bevásárlóközpont mellett hasonló ifjúságrontó létesítmények építését tervezik.

Amennyiben a Katolikus Egyház anyagiak híján nem tudna élni az Apor Vilmos téri ingatlan elővételi jogával, segítségül hívhatná a többi történelmi egyházat.

A kerületi és a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete elősegíthetné az ingatlan kívánatos hasznosítását azzal, hogy a részletes rendezési tervben gátat szab a nemkívánatos beépítésnek, lehetőleg még a telek értékesítése előtt.

Boldog Apor Vilmos püspök szobra jelenleg egy volt bűntanyára néz. Rajtunk is múlik, hogy ez a szégyenteljes helyzet megváltozzon.

 

Kassai István