MAZSIKE,1996/10 november (5757 Kiszlév) 3. oldal

MOSONYI (BRAND) MIHÁLY; B-DÚR ZONGORÁS TRIÓ OP. 1.

 

Boldogasszonyfalva (ma Frauenkirchen, Burgenland, Ausztria) már a XIV. században is ismert zarándokhely volt. A török pusztításai után Esterházy Pál telepítette újra. Ujjáépítette a templomot, uradalmi központot rendezett be. Boldogasszony egyike az általa létesített hét zsidó falunak. Itt született Mosonyi Mihály. Nagyapja és apja után Michael Brand néven anyakönyvezik.

Hamar a saját lábára kellett állnia, már tizennégy évesen dolgozott. Később beiratkozik a pozsonyi tanítóképzőbe, s hogy magát fenntartsa, szépírásleckéket ad, sőt nyomdai betűszedői állást is vállal. A törekvő, szorgalmas ifjúnak hamar pártfogói támadtak, akik beajánlották Pejáchevich Péter grófhoz házitanítónak. Eszék melletti birtokán hét évet tölt el. Pestre már mint neves zeneszerző érkezik: Elismert, keresett pedagógus. Művei többségét tanítványainak ajánlja (pl. Op. 2: Mirosavletivs [helyesen: Mirosavlevits] Helén, Op. 3: Kohen-Figdor Emma stb.). Harmincegy évesen nőül veszi Wéber Paulinát, a hírneves festő húgát. Az 1848-as szabadságharcban nemzetőrként harcol. Az összeomlás után két évvel felesége meghal, és ezt a csapást haláláig nem heveri ki.

Zenei stílusát a bécsi romantika (a késői Beethoven, Schubert) határozza meg. Későbbi zenei nyelvezete gazdagodott Mendelssohn hatásával.

1856-ban személyesen megismeri Lisztet, és ebből a találkozásból nemcsak holtig tartó barátság származik, hanem nagyrészt ennek tudható be Mosonyi (akkor még Brand) gyökeres zenei stílusváltása is. 44 évesen névmagyarosítást kér, és a magyar zene apostola lesz nemcsak komponistaként, hanem közíróként is korai, 1870- ben bekövetkezett haláláig.

A B-dúr zongorás Trió az ifjú szerző első nyomtatásban megjelent műve. Az 1843 körül komponált darabot a híres bécsi Haslinger cég adta ki. Az ajánlás Brauer [helyesen: Bræuer] Ferencné Teréz asszonynak szól: a Brauer család a vidéki fiatalembert fiaként támogatta. A trió négytételes, versenymű igényű hatalmas szonátaforma, melyet igen eredeti, áttört scherzo követ. A harmadik tétel áhítatot sugárzó lassú [tétel], zaklatott nagyméretű középrésszel, majd csillogó, sodró lendületű 6/8-os finale következik, amely azonban szintén szonátaforma.

A mű zeneszerzői remeklés, valamennyi témája az I. tétel főtémájából származik, ez klasszikus vonás. Romantikus vonása viszont az az igényesség, amelyet a fiatal szerző a darab előadóival szemben támaszt. Igen virtuóz, hatásos mű.

Az előadás [helyesen: A mű] még Magyarországon nem hangzott el, november 23-i előadás a Trió pesti bemutatója lesz.

 

Kassai István

 

Illusztráció: Rásonyi Leila fényképe